5.my bio

میخواهم دنیایم را تعویض کنم...

دنیا را چند میخرند؟

هرچه باشد قبول است ...حتی زیر قیمت... به اندازه ی سبزیِ یک برگ که البته برای من ارزشی بی نهایت دارد...

در هر صورت فروشنده ام...

میفروشم دنیایی را که در ان عهدی بین ادم هایش پایدار نیست...

قاصدک هایش باز نشسته شده اند...

گلهایش بوی محبت نمیدهند...

درختانش به سبزی گذشته نیستند...

رودهایش بی هدف زمین را متر میکنند...

چشمه هایش جوش و خروشی برای یکدیگر ندارند...

بارانی از سر عشق بر خاکش نمی بارد...

و بر ورودی این زمین خاکی نوشته شده " دلهای خاکی موجود نیست"

میخواهم دنیایم را تعویض کنم...

/ 13 نظر / 50 بازدید
نمایش نظرات قبلی
هانیه

هیچ چیز اصالت و طبیعی بودن خودشو حفظ نکرده.حتی دنیای مجازی.حق داری دنیاتو بفروشی[ناراحت]

علی

نظرات مکنو چرا جواب نمیدی؟؟؟جواب ندی نمیام

علی

نظرات منو جواب بده

وحید53

به جویی یا ارزنی نمی ارزه